جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home لینک-# ارتباط با ما-ertebatbama لینک-https://www.blch.mehrefarhang.ir/ehome/web/page?slug=iranshahr#myCarousel-222 دلگان-dalgan بزمان-bazman مورتان-mortan جلگه-jolge دعوت به همکاری-psm پیگیری دعوت به همکاری-followpsm گالری-gallery گالری دسته بندی شده-galleryclassified گالری سریع-quickgallery زهکلوت-zehkalot
آر اس اس-rss
آزمون ساز آنلاین-examiner
اخبار تصویری-picnews
ارتباط با ما-contactus
ارتباط با ما-ertebatbama
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
ایرانشهر-iranshahr
برد-boardportfolio
بزمان-bazman
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
پیگیری فرم-followform
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزئیات نمایش دهنده فرم-formbuilderviewdetail
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
جلگه-jolge
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
دلگان-dalgan
رهیاب جی پی اس-gps
زهکلوت-zehkalot
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه پیام داخلی-timelineinternal
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
سامانه محتوای درسی الکترونیک-coursecontent
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین تشریحی-onlineexamdescriptivereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
مورتان-mortan
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
نمایش دهنده بلاک-showblock
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser